Eigen website

Lang hebben we gebruik gemaakt van de site van het clubhuis om daar onze diensten te publiceren. Als IC hebben we er voor gekozen om een eigen website te gaan gebruiken. Dat biedt ons de mogelijkheid om beter informatie te kunnen delen. Ook zijn de mogelijkheden grotere dan binnen de clubhuispagina.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan via de mail of via het formulier contact met ons op.

IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com