Dienst zondag 29 oktober 2023

Op zondag 29 oktober is er weer een dovendienst.
Deze dienst wordt gehouden in het Clubhuis voor Doven. De dienst begint om 10.00 uur en  voorganger is dhr C.Ippel.
Adres van het clubhuis is: Munnekeholm 4 in Groningen.
Allen hartelijk welkom.
IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com