Dienst zondag 28 januari 2024

Aanstaande  zondag is er weer een kerkdienst. Deze  dienst wordt gehouden in het Clubhuis voor Doven.

De dienst is om 10.00 uur en de voorganger is mevr H.Kramer.

Na de dienst willen we een gemeenteberaad houden. Er worden verschillende punten besproken. Natuurlijk is er ook gelegenheid om zelf onderwerpen aan te geven en vragen te stellen.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar je hebt wel vragen of suggesties, geef dat dan voor zondag door, dan nemen we dat mee in de vergadering.

Het adres van het clubhuis is: Munnekeholm 4 in Groningen.

Allen hartelijk welkom.

IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com