Dienst zondag 27 februari - gaat niet door!

Omdat er geen tolk is gaat de dienst helaas niet door voor het IC.

Op zondag 27 februari zal er een gecombineerde dienst worden gehouden in de Fonteinkerk in Groningen.

Deze dienst begint om 9.30 uur en voorganger is Ds M.Baas met tolk.

Het adres van de Fonteinkerk is : Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek bij te wonen, kijk de dienst dan hier.

IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com