Dienst zondag 26 november

Zondag 26 november is er weer een dovendienst in 's Heerenloo.in Groningen. In deze dienst gaat ds M. Visser voor.
Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en zal de gedachtenisdienst zijn. De mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn zullen genoemd worden en voor hen wordt een kaarsje  aangestoken.
Wie ook graag  wil dat een familielid of een ander dierbare wordt herdacht in deze dienst mag dat doorgeven aan Geesje Tipker. Dan kan ds. Visser deze  naam ook noemen in de dienst. Dit kan ook voor de dienst nog.
Men mag ook zelf in de dienst een naam noemen en daarvoor een kaarsje aansteken. Er is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken zonder een naam te noemen.
De dienst begint om 10.00 uur.
Het adres van 's Heerenloo is:
Draakstraat 6 in Groningen.
IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com