Dienst zondag 26 maart 2023

Zondag 26 maart is een dienst in het clubhuis. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger in de dienst is ds M.Visser. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Adres van het clubhuis:
Munnekeholm 4 in Groningen
Allen hartelijk welkom.
IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com