Dienst zondag 26 juni

Zondag 26 juni is er een gecombineerde kerkdienst in de Oosterkerk in Groningen.

In deze dienst zal mevr A.Meerveld voorgaan met medewerking van een tolk.

De dienst begint om 10.00 uur.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn de dienst bij te wonen, dan kan je deze live of later kijken via YouTube

Het adres van de Oosterkerk is: E.Thomassen á Thuessinklaan 1, Groningen

IC Groningen Logo
¬© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com