Dienst zondag 23 april 2023 Oosterkerk

Aanstaande zondag, dat is 23 april,  is er weer een kerkdienst.
De dienst wordt gehouden in de Oosterkerk, voorganger is ds K.Smit.
De dienst begint om 10.00 uur.
Adres van de Oosterkerk is: E.Thomassen á Thuessinklaan 1 in Groningen.
Allen hartelijk welkom.
IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com