Dienst zondag 13 maart

Zondag 13 maart zal er een gecombineerde kerkdienst worden gehouden in de Oosterkerk in Groningen.

Voorganger in deze dienst is ds M.Visser, de dienst begint om 10.00 uur.

Iedereen hartelijk welkom.

Het adres van de kerk is Oosterkerk:  E.Thomassen á Thuessinklaan , Groningen

Mocht je niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek bij te wonen, kijk de dienst dan hier.

IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com