Dienst zondag 12 november

Aanstaande zondag 12 november is er weer een gecombineerde dienst.
Deze dienst is in de Fonteinkerk in Groningen. Voorganger is mevr H.Kramer.
Let op, de dienst begint om 9.30 uur.
Adres van de Fonteinkerk is: Eikenlaan 255 Groningen.
Allen hartelijk welkom.
IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com