Dienst 22 januari 2023 - GEANNULEERD

In verband met ziekte van de voorganger en het niet kunnen vinden van vervanging gaat de dienst niet door.
IC Groningen Logo
¬© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com