4 Provinciëndienst

De  is op 2 juni aanstaande in Zwolle.
In de uitnodiging vinden jullie alle informatie. Vergeet niet om je voor de maaltijd tijdig op te geven.
Namens IC Groningen allen goede en gezegende Pinksterdagen.
IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com