Dienst zondag 10 juli

Op zondag 10 juli zal er weer een gecombineerde dienst zijn.
Deze dienst wordt gehouden in Fonteinkerk in Groningen. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds. M.Baas. Er is een tolk aanwezig.
De Fonteinkerk
Eikenlaan 255
9741 EZ Groningen
Mocht je niet in de gelegenheid zijn de dienst bij te wonen, dan kan je deze link live of later kijken
IC Groningen Logo
¬© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com