Bijbel
Interkerkelijk Doven Pastoraat

In het Dovenpastoraat werken drie kerken samen: PKN, CGK, NGK. Dove en horende leden uit deze kerken ontmoeten elkaar in de provincie Groningen in de Interkerkelijke Commissie (IC Groningen) voor het Dovenpastoraat. Deze commissie organiseert kerkdiensten in gebarentaal, doet pastoraal bezoekwerk en organiseert bijvoorbeeld een Bijbelkring.

Er zijn kerkdiensten waar vooral dove mensen komen (in het Clubhuis voor doven aan de Munnikeholm en in de woonvorm voor doven 's Heeren Loo (aan de Draakstraat), beide in de stad Groningen en ook zogenaamde gecombineerde diensten, dat wil zeggen samen met een horende gemeente. De gecombineerde diensten worden op diverse plaatsen in de provincie Groningen gehouden.

Zo willen we samen als dove en horende kerkleden gemeente van Christus zijn. Zowel bij de dovendiensten als de gecombineerde diensten is iedereen natuurlijk hartelijk welkom.

IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com