Dienst 22 januari 2023 - GEANNULEERD

In verband met ziekte van de voorganger en het niet kunnen vinden van vervanging gaat de dienst niet door.

Dienst zondag 25 september

Zondag 25 september is er weer een gecombineerde dienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Onstwedde.

Voorganger in deze dienst is ds A.Dingemanse en de dienst begint om 10.00 uur.

Adres van de kerk is:
Christelijk Gereformeerde kerk
Luringstraat 37
Onstwedde

Allen hartelijk welkom.

De dienst is ook te volgen via you tube.

Ga daarvoor naar youtube CGK Onstwedde

Dienst zondag 26 juni

Zondag 26 juni is er een gecombineerde kerkdienst in de Oosterkerk in Groningen.

In deze dienst zal mevr A.Meerveld voorgaan met medewerking van een tolk.

De dienst begint om 10.00 uur.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn de dienst bij te wonen, dan kan je deze live of later kijken via YouTube

Het adres van de Oosterkerk is: E.Thomassen á Thuessinklaan 1, Groningen

Dienst zondag 24 maart

Zondag 24 april is er weer een kerkdienst in het Clubhuis voor Doven.
In deze dienst gaat mevr H. Kramer voor. De dienst begint om 10 uur.
 
Het adres van het clubhuis is: Munnekeholm 4 in Groningen.
Er is geen live-stream beschikbaar.

Dienst zondag 27 maart

Zondag 27 maart is er kerkdienst in Leek. In deze dienst gaat ds A.Dingemanse voor. De dienst begint om 10.00 uur.

Het adres van de kerk is: De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1, 9351 KA, Leek.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek bij te wonen, kijk de dienst dan hier.

Dienst zondag 13 maart

Zondag 13 maart zal er een gecombineerde kerkdienst worden gehouden in de Oosterkerk in Groningen.

Voorganger in deze dienst is ds M.Visser, de dienst begint om 10.00 uur.

Iedereen hartelijk welkom.

Het adres van de kerk is Oosterkerk:  E.Thomassen á Thuessinklaan , Groningen

Mocht je niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek bij te wonen, kijk de dienst dan hier.

Dienst zondag 27 februari - gaat niet door!

Omdat er geen tolk is gaat de dienst helaas niet door voor het IC.

Op zondag 27 februari zal er een gecombineerde dienst worden gehouden in de Fonteinkerk in Groningen.

Deze dienst begint om 9.30 uur en voorganger is Ds M.Baas met tolk.

Het adres van de Fonteinkerk is : Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek bij te wonen, kijk de dienst dan hier.