Dienst zondag 26 november

Zondag 26 november is er weer een dovendienst in 's Heerenloo.in Groningen. In deze dienst gaat ds M. Visser voor.
Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en zal de gedachtenisdienst zijn. De mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn zullen genoemd worden en voor hen wordt een kaarsje  aangestoken.
Wie ook graag  wil dat een familielid of een ander dierbare wordt herdacht in deze dienst mag dat doorgeven aan Geesje Tipker. Dan kan ds. Visser deze  naam ook noemen in de dienst. Dit kan ook voor de dienst nog.
Men mag ook zelf in de dienst een naam noemen en daarvoor een kaarsje aansteken. Er is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken zonder een naam te noemen.
De dienst begint om 10.00 uur.
Het adres van 's Heerenloo is:
Draakstraat 6 in Groningen.

Dienst zondag 19 november

Op zondag 19 november wordt er een jongerendienst in gebarentaal gehouden. Kijk voor meer informatie op de poster.

Dienst zondag 12 november

Aanstaande zondag 12 november is er weer een gecombineerde dienst.
Deze dienst is in de Fonteinkerk in Groningen. Voorganger is mevr H.Kramer.
Let op, de dienst begint om 9.30 uur.
Adres van de Fonteinkerk is: Eikenlaan 255 Groningen.
Allen hartelijk welkom.

Dienst zondag 29 oktober 2023

Op zondag 29 oktober is er weer een dovendienst.
Deze dienst wordt gehouden in het Clubhuis voor Doven. De dienst begint om 10.00 uur en  voorganger is dhr C.Ippel.
Adres van het clubhuis is: Munnekeholm 4 in Groningen.
Allen hartelijk welkom.

Flyer: tolken in de kerk

De werkgroep IDP heeft hoe zij het beste tolken en vrijwilligers kunnen helpen die in de kerk tolken.

We willen vrijwilligers die nu al tolken in de kerk, helpen en handvatten geven hoe zij deze manier van vertalen kunnen aanpakken.
Zie hiervoor de flyer via deze link.

Dienst zondag 15 oktober 2023

Aanstaande zondag, dat is zondag 15 oktober is er weer een gecombineerde kerkdienst.
Deze dienst wordt gehouden in de Immanuelkerk, voorganger is ds.  A. Dingemanse en de dienst begint om 10.00 uur.
Lokatie: Immanuelkerk
Overwinningsplein 1
9728 GP Groningen
Allen hartelijk welkom.
Link naar het Youtube kanaal van de kerk.

Zaterdag 18 november Ontmoetingsdag

Op zaterdag 18 november 2023 is er een ontmoetingsdag voor ouders en hun dove of slechthorende kind(eren) in de (denk- en leefwereld van de) basisschoolleeftijd. Ook wordt deel 1 van de Kijk- en Luisterbijbel in de Nederlandse Gebarentaal gepresenteerd.

De dag wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) en de belangenverenigingen Dit Koningskind en Op weg met de ander. Het thema luidt: ”Ik zie het zo”. Het gaat daarbij over de vraag hoe ouders hun visuele geloofsopvoeding kunnen vormgeven en welke materialen zij daarbij kunnen gebruiken.

De sprekers zijn Hendrik Stevens, pastoraal medewerker van het IDP, en Klaudia Douw, moeder van een dove dochter en leerkracht godsdienstonderwijs aan de Guyotschool van Kentalis in Haren. Via een video presenteren Alfred en Hannah Bout deel 1 van de Kijk- en Luisterbijbel in de Nederlandse Gebarentaal. Ds. Martin Visser van het Interkerkelijk Dovenpastoraat opent de bijeenkomst. Het programma is interactief.

Voor de dove en slechthorende kinderen en voor hun horende broertjes en zusjes is er een parallel programma.

De dag is gratis, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen! Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. De inloop is vanaf 10.30 uur. Het programma duurt van 11.00-15.00 uur, is inclusief een lunch en wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Hoeksteen, Vledderstraat 7, 7941 LC Meppel.

Aanmelden verplicht, vóór 13 november, via www.opwegmetdeander.nl.

Dienst zondag 24 september Onstwedde

Op zondag 24 september is er een gecombineerde dienst in de Christelijk Gereformeerde kerk in  Onstwedde.

Voorganger in deze dienst is Ds. M. Visser,  de dienst begint om 10.00 uur.

Het adres is:
CGK Onstwedde
Luringstraat 37 Onstwedde

De dienst is ook te volgen via het Youtube kanaal van CGK Onstwedde.

Allemaal van harte welkom!

De Bijbelkring start weer

Vanaf 11 oktober start de Bijbelkring weer. Zie de poster voor de plaats en tijd.

Dienst zondag 9 juli Zuidhorn

Aanstaande zondag dat is dus 9 juli is er weer een kerkdienst.

Deze dienst wordt gehouden in De Rank in Zuidhorn. In deze dienst gaat ds K.Smit voor. De dienst begint om 10.00 uur.

Adres van De Rank is : NGK De Rank
Westerstraat 8
9801 AZ Zuidhorn

Allen hartelijk welkom

Dit is de laatste dienst voor de vakantieperiode.

Om alvast te noteren. De volgende dienst is op 3 september, dat is dan de startzondag.

Allen een hele mooie zomer gewenst.