4 Provinciëndienst

De  is op 2 juni aanstaande in Zwolle.
In de uitnodiging vinden jullie alle informatie. Vergeet niet om je voor de maaltijd tijdig op te geven.
Namens IC Groningen allen goede en gezegende Pinksterdagen.

Bijbelvertaling in Nederlandse Gebarentaal

Sinds 1 april 2024 is de vertaling van de Bijbel in Nederlandse Gebarentaal (NGT) in een stroomversnelling gekomen. Het bestuur benoemde een groep vertalers die betaald verder werken aan de Bijbel in NGT. Waarom is dit belangrijk? Omdat NGT voor veel doven hun moedertaal is. Gebarentaal is dus ook de taal van hun hart. Daarom is het bestuur van de stichting Bijbel ervan overtuigd dat deze vertaling voor hen tot grote zegen zal zijn. Het vertaalwerk gebeurt in nauwe samenwerking met Wycliffe Nederland. Er is heel veel werk te doen, ook omdat een Bijbel in gebarentaal op video komt te staan. U begrijpt: voor de vertaling van de Bijbel in NGT is veel geld nodig. Daarom doen we vrijmoedig een beroep op u om dit werk te steunen. U kunt uw gift overmaken via ons rekeningnummer is NL86 INGB 0006 2636 05 t.n.v. stichting Bijbel NGT. De Stichting heeft ook het ANBI keurmerk, hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting.

Met hartelijke groet, het bestuur:

Jan de Vrije, Alfred Bout, Kasper de Jong, Anna Mendel, Karin van Vianen, Martin Visser

Dienst zondag 12 mei 2024

Aanstaande zondag, dat is zondag 12 mei, is er weer een kerkdienst in het Clubhuis voor Doven.
In deze dienst gaat voor ds Tj. van Dijk.
Maar let op het tijdstip, deze dienst begint om 14.30 uur.
 
Het adres is:
Clubhuis voor Doven
Munnekeholm 4
Groningen
Allen hartelijk welkom.

Dienst zondag 21 april 2024

Zondag 21 april is er een gecombineerde dienst in De Hoeksteen in Leek. Voorganger in deze dienst is ds  A. Dingemanse.

De dienst begint om 10.00 uur.

Adres van de kerk:
De Hoeksteen Leek
Lindensteinlaan 1
9351 KA Leek

Dienst zondag 14 april 2024

Morgen hebben we een speciale kerkdienst in het Clubhuis voor doven. Hiervoor heeft u zich al kunnen opgeven.
Als u zich niet heeft aangemeld kunt u via deze link op YouTube toch de dienst meemaken. Klik op deze link https://www.youtube.com/@ICGroningen
We gaan voor het eerst een dienst live streamen! We hopen dat dit allemaal goed gaat en dat u de dienst met ons mee kunt vieren. De livestream start om 10 uur. Een goede dienst toegewenst.

Jongerendienst zondag 17 maart

Welkom in de 1e Jongerendienst in 2024:n17 maart in Nunspeet.
Het thema is: Ziekte, gebed en genezing.
Voorganger is Kees Smit.
Vanaf 12 uur ben je welkom.
Wil je mee lunchen? Gezellig, maar geef je wel even op bij Sandra vóór 10 maart.

Dienst zondag 10 maart

Aanstaande zondag 10 maart is er een kerkdienst in 's Heerenloo. In deze dienst gaat voor Prop.E. Krooneman en de dienst begint om 10.00 uur.

Het adres is: Draakstraat 6 in Groningen.

Allen hartelijk welkom.

 

Het is de bedoeling om op 6 juli een uitje te organiseren. Hierover komt er te zijner tijd wel meer informatie.
Voor nu vragen we de datum 6 juli alvast in jullie agenda te noteren.

Dienst zondag 18 februari

Zondag 18 februari is er weer een kerkdienst.

De dienst wordt gehouden in de Immanuelkerk in Groningen.

Voorganger in deze dienst is ds J.W Nieboer met tolk. De dienst begint om 10.00 uur.

Adres van de Immanuelkerk is :
Overwinningsplein 1
9728 GP Groningen

Jongerendiensten

Ook in 2024 worden weer jongerendiensten gehouden. Zie de flyer voor de data en tijden

(meer…)

Dienst zondag 28 januari 2024

Aanstaande  zondag is er weer een kerkdienst. Deze  dienst wordt gehouden in het Clubhuis voor Doven.

De dienst is om 10.00 uur en de voorganger is mevr H.Kramer.

Na de dienst willen we een gemeenteberaad houden. Er worden verschillende punten besproken. Natuurlijk is er ook gelegenheid om zelf onderwerpen aan te geven en vragen te stellen.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar je hebt wel vragen of suggesties, geef dat dan voor zondag door, dan nemen we dat mee in de vergadering.

Het adres van het clubhuis is: Munnekeholm 4 in Groningen.

Allen hartelijk welkom.